Thursday, 30 October 2014

Anglikánská mše
Minulý týden mě kolejní rodiče pozvali, ať se k nim připojím na mši. Byl jsem však zavalen prací a musel jsem odmítnout. Teď je to lepší, tak jsem se rozhodl prozkoumat tento důležitý aspekt britské kultury. Ne, že by se to nějak přímo projevovalo, ale je tady mnohem větší podíl věřících než u nás.

V neděli u nás v koleji bývá brunch místo snídaně, a tak se křesťani scházejí před mší na pokoji na snídani. Okolo čtvrt na dvanáct jsme se vydali do kostela ve skupince asi osmi studentů.

U vstupu do kostela stáli dva dobrovolníci a rozdávali program mše. Myslel jsem, že je to kvůli mezinárodním prvákům, kteří mohou být zvyklí na odlišnou mši. Ale prý je to tak pokaždé. Zadní strana obsahu upozorňovala na velmi blízké křesťanské akce. Bylo jich skutečně mnoho.

Jejich stručné shrnutí předcházelo mši. Byli jsme vyzvání, ať se seznámíme s lidmi okolo nás.
Pak se zpívali křesťanské písně doprovázené bubny, přícnou flétnou, španělskou a elektrickou kytarou. Jmenovitě “All creatures of our God and King” a “Look And See (To Him be the Glory)”.
Následovala stručná promluva jedné angličanky, která vysvětlila, jak se z “kostelní věřící” stala skutečnou křeťankou. Tahle myšlenka se objevila ještě jednou, když kněz prohlásil, že nejhůře si cestu ke Kristu hledají věřící, kteří nepochybují o své pravdě.
Modlitba podobná Otčenáši a “I Will Glory In My Redeemer”.
Čtení z evangelia podle Jana 9:35-41. Je to pasáž o uzdraveném slepém, který je vykázán, protože je nepohodlný důkaz Kristovi schopnosti konat zázraky. Setká se s Ježíšem a bez váhání přijme víru v něj. Možný výklad je, že se Ježíš nespokojil s léčením těla, ale chtěl pomoci přivést jeho duši do království nebeského. Pak Ježíš říká, že slepí uvidí a vidoucí oslepnou. Farizejové se ptají, zda jsou oni slepí a Ježíš odpovídá, že kdyby byli slepí nebyli by hříšníci, tím, že vidí, nesou odpovědnost, za své konání.
Po promluvě přišel čas na svaté přijímání. Tělo je symbolizováno skutečným krajícem toustového chleba, z nějž se uždibuje, a krev červeným vínem. K dispozici byla i glueten-free a nealkoholická varianta Kristova těla a krve.
Během toho se tiše zpívalo “Now Why This Fear” a pak “I stand amazed in the presence”.
Zavěrečná modlitba.

Zůstal jsem s přáteli na oběd, který navazoval na mši. Smyslem společného oběda byla diskuze o modlení. Poznal jsem pár lidí, po jídle byla krátké povídání o tom, jak se modlit, následována otázkami, diskuzí u stolu.


Byl to fajn zážitek, překvapili mě některé drobné odlišnosti v obřadu. Jiné nebo pozměněné modlitby, menší množství rituálů a samozřejmě přijímání podobojí. A všude kolem byli dobrovolníci, kteří podávali víno a chléb, chystali oběd a upravili během pár minut kostel v jídelnu.Sunday, 19 October 2014

Mezi prázdninami a semestrem


Za poslední rok jsem vytvořil silné pouto ke Cambridge a hlavně k univerzitě. Rozhodl jsem se tedy využít příležitosti pracovat na alumni events – akcích pořádaných pro absolventy koleje Trinity a přijet o pár týdnů dříve.
Práce to byla velmi zajímavá, vítal jsem příchozí a vydával jim balíčky s klíči od jejich pokojů a jmenovky. Nezřídka jmenovka začínala titulem. Občas to byl čestný šlechtický titul.
Protože jsem nepracoval každý den, mohl jsem si užít Cambridge tak, jak ji moc dobře neznám. Konečně jsem mohl strávit několik dnů v muzeích a galeriích. Naneštěstí se mimo školní rok nekoná příliš mnoho koncertů ani divadelních představení.
Prošel jsem si pořádně univerzitní knihovnu. A ztratil jsem se tam. Je to obří budova narvaná regály a knihami. Knih je tam přes 8 milionu. A pořád jich přibývá. To místo má tolik zákoutí. Někde jsou i okna zaskládaná knihami a sem tam je stolek s lampičkou.
Pochopil jsem, co Pratchett myslel tím, že knihovny ohýbají prostor. Byl to silný zážitek sám bloudit mezi ulicemi knih.


Pár lidí se mě ptalo, jak se nejlépe učí jazyk. Samozřejmě neexistuje univerzální odpověď Snažil jsem se najít aspoň částečnou. Abych měl své tvrzení čím podložit, rozhodl jsem se začít se učit jazyk. Chtěl jsem získat praktickou schopnost ho užívat. Což vyloučilo většinu asijských jazyků. Taky by bylo dobré, aby se zóna užívání nepřekrývalo se zónou angličtiny. Ruština jako největší slovanský jazyk byla přirozenou volbou. Je to také malá osobní výzva.
Chci se naučit rusky aspoň do té míry, abych byl schopen přečíst knihu nebo noviny nebo si poslechnout rozhovor či přednášku v ruštině.
Zatím zjišuji, co je efektivní. Zapsal jsem se do jazykového kurzu, slabikuji ruskou poezii, sleduji ruské filmy a poslouchám ruskou hudbu. Taky jsem si stáhl program na rozšíření slovní zásoby a jazykový kurz do mp3. Mám v plánu chodit na akce ruskojazyčné společnosti při univerzitě Cambridge. Jinak by se mnou Rusové mluvili anglicky, protože je to pro obě strany snazší.


Mimo obvyklých setkání ročníků se tu konal ještě TrinTalk. Je to celodenní série krátkých, asi patnáctiminutových přednášek, proložených diskuzemi u kávy nebo jídla. Přednášející byli vesměs absolventi. A témata se velmi lišila. Měl jsem možnost si vyslechnout příběh o pěší cestě na severní pól ve dvou, chirurgii nebo jak se od studování Shakespeara dostat do Sillicon Valley.

Když přijeli prváci, byl jsem velmi příjemně překvapen, kolik je tady nových Čechů a Slováků. Doufám, že to není náhoda, ale trend. A vím, o pár lidech, co hlásí na příští rok a mám dojem, že tohle je projev naší cesty do Evropy.
Stále však mnoho studentů neví o této možnosti nebo z ní mají strach z nejistoty. Chtěl bych proto poprosit ty, kteří jsou v takové situaci nebo by se třeba jen chtěli dozvědět o studiu v zahraničí víc, ať mě kontaktují.

Wednesday, 15 October 2014

Between terms


I decided to write a post in English this time. Since some people asked me about this. However, posts on my blog are written as I go and they consist mostly of random memories, which I want to preserve.

It is going to be about my summer in Czech republic.

Highlight of my summer are two weeks spent camping at castle Templstejn. We mostly worked in the mornings and played in the afternoons and it was wonderful. When I think about it, both were mostly consisted of carrying heavy objects up the hill.Work was reasonably hard. We built stairs to a tower, destroyed some plants - but we had to be careful, since the castle is in national park and there are some rare trees and flowers, we carried stones for wall...


The castle was built in 13th century by Knights Templar as the name suggests.It was then owned by various aristocratic families, both rich and poor. It has really big core, where people lived. It was built to get an influence in the area not for military reasons. Outer newer wall is not finished. It literary has a gap in it. Nobody knows whether they planned to build there; gate, tower or something else. They probably decided that it is pointless and let it be. Later the castle was abandoned, because it burned out and the owners moved to new castle in more appropriate place.
It was also occasionally used by bandits.


And in 19th and 20th century some festivals and balls took place there. I really don't know why. There is not a single flat place and it is about 12 km from nearest town.
When we wanted to dance on the final night we had to climb up the hill. The ball on the final night was more of a celebration of successful camp. We spent most afternoon cooking and getting ready for it.
Mountain are always great place to be.
I have been to Beskydy with mathmos mostly from Charles University in Prague. We made some trips to nearby hills, sang and relaxed. Cottage, there we stay, was just above ski slope. However there wasn't any flat place to play frisbee.

 

I meet Czech mathmos quite often. I met few friends in Brno. They organize competition for young high school mathmos, not unlike the one I occasionally organize. However, it is more introductory and it is intended mostly fo younger students. They were about to organize a camp for participants. They told me to come there and to tell something about Cambridge and study abroad. So I did. I believe that it is important to spread these informations. Czech students are mostly afraid of or uncertain about study abroad.
I believe they liked the talk, since vast majority of participants came to it despite the fact that some of them returned from night game just few hours ago. I even saw few, who skipped breakfast, but came to talk. They asked various questions to find out more. Then I gave them sample test for interview at Cambridge. Most of them just started to solve it straight away.
Then I went to Bohemian-Moravian Highlands for a fencing sessions.

It took place in areal of abandoned pit mine, it is one of my favourite places. It was attended by frencing groups of Brno and Ostrava and also SKUB, which is also my club. SKUB fight with swords, practice old techniques. It also make public shows. The session was mostly about theatre this time. We studied basic acting and how to create fencing show.
I wondered what is the best way to learn language and I also looked for useful hobby, which is not based entirely on logical thinking. So I started to learn Russian, because it is Slavic language, which makes understanding much easier.
Also camp of Historical Seminar took place. HS is a competition for high school students. It arised from necessity to make history fun and to create a base for community of people interested in history. I am not involved in organizing camp, since I left CR before it happened. This was the very first camp we had. And feedback was very positive. Some people were surprised that the seminar is ran by mathmos.Monday, 2 June 2014

Co se děje tenhle semestr

O zkouškovém je to tady naprosto jiné. Studenti, především ti humanitní, žijí v knihovnách. V matice je to lepší, dá se pracovat i v pokoji. Přípravu na zkoušky jsem vzal poctivě. Začal jsem s ní už o prázdninách. A snad se to trochu i projevilo.

Dosud jsem zkouškové trávil opakováním, čtením Mandelova životopisu a zlepšováním slohovek pro dvě nadace. Všechno tohle mám již za sebou a navíc mi skončily přednášky. Byla tu hodně napjatá atmosféra. Jak začaly zkoušky, zlepšilo se to. Někteří už to mají za sebou a tak se už dá narazit na slavící hloučky.

Musím si zalibovat v naší kolejní unii. Je to volená skupina studentů, která pořádá všemožné akce. Tenhle semestr toho udělali nejvíc, abychom se cítili i o zkouškách dobře. Na nádvoří před knihovnou bývají každé odpoledne koblihy, banány, káva a čaj. Obtýden se ve společenské místnosti rozdává ovoce.

Taky hudební společnost se činí. Dělají recitály a noční i denní koncerty v kapli (která je velká jako střední kostel).

Nedělní brunch
Myslím jsem ještě nezmínil, jak se zdejší křesťanství liší od toho našeho. Mám z něj dojem, že je mnohem blíž lidem. Činnost kostelů se neomezuje na mše. Bývají v nich náboženské nebo biblické přednášky pro veřejnost. Často se v nich třeba konají ceilidh, což je taková irská tancovačka s předtančením. Většina angličanů nikdy nechodila do tanečních, což nijak nesnižuje jejich zálibu v tanci. Právě formou ceilidh bude probíhat narozeninová oslava jedné kamarádky v jejím kostele. Nedovedu se něco podobného představit v českém kostele.
Taky role kaplanů je odlišná. Zašel jsem si asi před týdnem na odpolední pokec s kaplanem. Bylo to velmi neformální a příjemné.

Říká se, že v Cambridge není noční život, kromě doby po zkouškách, kdy žije víc než jakékoli jiné město v Anglii.
Jde především o May Week, týden, kdy téměř každá z třiceti kolejí pořádá velmi honosný bál. Na dvou takových bálech budu pracovat.
Pak tu bude mnoho zahradních slavností. Většinou je pořádají společnosti studentů nebo koleje.

Docela se na to uvolněné období po zkouškách těším.

Rozhodl jsem se, že budu sdílet své zkušenosti s budoucími studenty.
Kontaktoval jsem proto české a slovenské studenty, co se hlásí k nám s nabídkou rady a pomoci.
Z výletu do botanické zahrady
Někdy ze začátku semestru tady byl Den otevřených dveří pro budoucí uchazeče o matiku a fyziku. Zúčastnil jsem se toho. Dostal jsem na starosti skupinku deseti studentů. Bavilo mě vodit je po koleji a vysvětlovat jim, co je čeká.

Každoročně se koná dobročinná aukce na naší koleji. Dražily se letos velmi zajímavé položky. například Becherovka věnovaná vedoucím (Master) koleje, porterský klobouk, slavnostní kolejní nádobí nebo prohlídka po střechách koleje pro čtyři lidi. Poslední položka bylo tradičně překvapení od Mastera, které se stalo o vícce než o řád nejdražší bonboniérou, co jsem kdy viděl.

Prohlídka po střechách je jedna z nejunikátnějších položek. Normálně není možné se nahoru dostat, protože to může staré střechy poškodit. Hrozí za to vyhazení ze školy. Takže jen pár lidí se tam dostane. Prohlídku po střechách vyhrál kamarád, který mě pozval, ať se k němu na prohlídce připojím. Bude to perla celého semestru.

Ve snaze vyhnout se opakování, začal jsem si číst o moderní algebře, pravděpodobnosti a speciální teorii relativity.

O prázdninách bych chtěl dělat něco užitečného, pokud máte typ na dobrovolničení dejte vědět. Taky budu dělat nějakou pěknou matiku a Matlab.

Až budu znát výsledek tohoto kola výběru stipendistů dříve zmíněných nadací, zveřejním tu slohovky, co jsem pro ně psal. Jedna je o Mandelově citátu o strachu a druhá o mých budoucích plánech.


Tuesday, 11 March 2014

Hospodarske noviny

Clanek, kde se pise trochu i o me. Tim, ze ho tady zverejnim, uzavru autoreferencni cyklus.

Friday, 14 February 2014

Week 5 blue

Semestr tady trva 10 tydnu a zhruba uprostred vetsina lidi prochazi krizi, kdy jsou utopeni v povinnostech a konec v nedohlednu. A taky tady tyden zacina ctvrtkem.

Ne tak v mem pripade, povedlo se mi dohnat a predehnat na kratkou chvili, co musim delat, tak mam cas na mene dulezite veci.

Skoro pred mesicem probehla Bollobasova party, kterou jsem zminoval v poslednim postu. Ukazalo se, ze je to naprosto paradni clovek. Je to asi sedmdesatilety madarsky profesor. Na zdi ma obraz, ktery zpodobnuje jeho rodinu, kdyz byl male dite. To proto, ze je pokracovatel aristokratickeho rodu. Pry. V obyvacim pokoji ma v rohu sbirku savli. Prirozene jsem se ho zeptal, zda se zajima o serm. Chvilku jsme si na to tema povidali, sveho casu reprezentoval univerzitu ve sportovnim sermu. Na moji pripominku, ze sportovni serm neni realnou simulaci souboje, odpovedel, ze souboje byvali dohodnuty do prvni krve a ne do prvniho mrtveho. Pak jsme komentoval pouzitelnost jednotlivych savli, par mi jich dal potezkat, to uz se okolo shlukla skupinka zvedavcu. U toho nastesti zustalo. Fotky jsou jake jsou, bylo to takove kouzlo okamziku.Pak byl takovy obtiznejsi tyden, potreboval jsem napsat vsechny ulohy asi o tyden driv nez normalne a hodne zhustene. A to i normalne bych toho mel dost. Kazdopadne jsem se s tim vyporadal a proto mam ted skoro volno.

Pak mi prijela navsteva, prosel jsem si tady pametihodnosti, nektere z nich jsem san jeste neznal. Bylo to velmi prijemne vydechnuti.

Taky jsem si zasel na par krestanskych setkani. Chtel jsem se podivat, proc si jsou tak jisti svou pravdou. Dnes jsem byl na jednom, kde se snazil kdosi z teologicke fakulty dokazat, ze napad uctivat Jezise jako Boha prisel relativne kratce po jeho pusobeni. Rekneme tak sto let. Krestanstvi tady je predevsim vzyvani Jezise a bible. Takze tenhle byl spis pro krestany, aby se dozvedeli neco vic o historii sve viry. Pred vetsim tydnem jsem byl na talku o tom, zda je bible duveryhodny zdroj. Vetsina argumentu tam byla podminena vzkrisenim Jezise. Asi v tom duchu, ze kdyz to clovek prijme, tak ostatni zazraky pak uz nejsou tak divne. Predpoklad byl zduvodnovany tim, ze se v bibli pise, ze Jezise po jeho zmrtvychvstani videlo pres pet set lidi a ze to melo daleky socialni dopad. Rikal jsem si tedy, ze nebude na skodu zkusit zjistit, jestli existuje nejaky jiny zdroj nez evangelia zminujici tuto udalost. V opacnem pripade by to docela pripominalo vrazdeni nevinatek, ktere se pravdepodobne neudalo, protoze jej zminuje jedine evangelium.

Pokracuju taky v mezich moznosti ve hrani frisbee, odehral jsem jediny zapas. Souper zmenil v pulce zapasu strategii, ktere jsme se jiz prizpusobili. Meli jsme navrch, ale pak se unavili nasi handleri a pak to s nami slo z kopce. Prvni prohrany zapas semestru, navic proti St John's College, uhlavnimu nepriteli.

Uz tu mam taroky, snad si ceska subkomunita tuto hru brzo oblibi.

Stale jeste chodim a tolik druhackych prednasek, kolik jich mohu stihnout. Ucivo neni vyrazne obtiznejsi nez prvacke, nemam vsak na tri z nich supervise a to nutne zpusobuje, ze zacinam zaostavat. Az to bude k neudrzeni prestanu tam chodit a pak pristi rok budu mit pocatecni znalosti a zapisky. V numericke analyze jsme zacali probirat tema, ktere jsem si sveho casu vybra na velmi odflaknutou SOCku, tak uvidim konecne, jak se to dela poradne. Zda se to byt alchymie plna heuristik.

Chtel jsem se podivat aspon na jeden zapas ceskych hokejistu v zakladni skupine, Svedy jsem zmeskal a dnes rano jsem mel skolu, tak snad uvidim, jak si cesky tym poradi se Svycary.
Monday, 20 January 2014

Bude me ucit drzitel 'Matematicke nobelovky'

Situace se ted trochu ustalila, dokonce natolik, ze mam cas vypisovat na blog.

Dokoncil jsem vsechno z prvniho semestru, co jsem mel dodelat. Ve stredu na to budu mit dve konzultace.

A predevsim uz znam sve ucitele a skolitele. Mezi uciteli vynika Timothy Gowers, ktery obdrzel Fieldsovu medaili, to je nejvyssi oceneni, ktere muze matematik ziskat. Casto byva prirovnavana k Nobelove cene, rozdil je ten, ze Fieldsova medaile se udeluje jednou za ctyri roky. Byl jsem nadseny, kdyz jsem se dozvedel, ze nas bude ucit Analyzu I. A co vic bude to jeden z mych skolitelu! To znamena, ze se s nim budu jednou za dva tydny setkavat v dvojclenne skupince. Nemuzu se toho dockat.

Trochu jsem se bal, ze si se skoliteli pohorsim, ale lepsi to snad ani byt nemohlo. Krome Gowerse me bude jeste ucit Imre Leader na druhacky predmet Grupy, okruhy a moduly. Prislo mi, ze jsem v prvnim semestru nebyl plne vytizen, tak jsem se rozhodl chodit i na nektere druhacke predmety a na tenhle se dokonce povedlo memu DoSovi (Director of Studies) domluvit mi skoleni.
A pak samozrejme prvacke predmety, klasickou pravdepodobnost, kde jsem zatim delali snadne ulohy s vytahovanim barevnych micku, to se vsak jiste brzo zmeni; dynamiku a relativitu, kterou prednasi charismaticky chlapik, co se mnou delal pred vice nez rokem prijimaci pohovor a pak vektorovou analysu.
Z druhacky navstevuju jeste dynamiku kapalin, komlpexni analyzu a numerickou analyzu. Jsem realista a vim, ze se to pravdepodobne nebude dat stihat, az se semestr rozjede, ale chci mit moznost si kvalifikovane vybrat, v cem budu chtit pokracovat.

Mam ted asi nejvic volneho casu, kolik budu mit do konce semestru. Nasel jsem tu krasnou kavarnu, ktera je soucasti knihkupectvi. Staci projit mezi mnoha regaly a vynori se velmi utulne misto s vyhledem na Cambridge.


Zasel jsem na studentskou divadelni hru s literarnimi skeci do Corpus Christi Playroom. Tohle mesto je proslule komiky, ktere vychovalo. Napriklad vetsinu Monty Pythonu, Stephena Frye, ktery pusobil prave v Corpus Christi Playroom, nebo Hugha Laurieho, ktery je ted znamy spise jako Dr. House. Vetsina koleji tu ma vlastni stand-up comedy society. Uz jsem se byl parkrat podivat na tu nasi, ale tohle bylo kvalitativne jinde. Predstaveni bylo plne literarne kulturnich narazek a legracek. Smal jsem se od zacatku do konce, skec s patetickou konzultaci z filozofie jazyka nebo Charles Dickens, ktery se rozhodl si privydelat vydanim kucharky typu varime s celebritou, nemeli chybu.Dnes bude mit Trinity Mathematical Society prednasku Bely Bollobase, ktera byva tradicne nasledovana party u nej doma. Docela se tesim, az se podivam, jak si zije profesor na Cambridge.

Sunday, 12 January 2014

Navrat

Dnes jsem prvni den zase v Cambridge. Za par dni zacne druhy semestr, zvany Lent term.

Cestoval jsem se dvema kamarady ze stejne koleje, s jednim jsem byl domluven a druhy k nasemu prekvapeni letel stejne jako my. Let byl krasny, predevsim pohled na Prahu a na more se spoustou vzdalenych lodi byl okouzlujici.
Z letiste jsme se rozhodli jet vlakem, ktery jezdi daleko frekventovaneji nez autobus. Nez jsme stacili projit kontrolou a najit kufry, prvni vlak nam ujel. Nevadi, jezdi, co pul hodiny. Nez jsme si koupili listky a overili, ze i s listkem koupenym online se da cestovat s prestupy, ujel nam druhy. Byli jsme po ceste pomerne vyhladli, rozhodli jsme se volnou pulhodinu stravit stravovanim. Jenze jsme neodhadli cas a na treti vlak jsme bezeli, nadrazaci nas uz znali a radeji nezdrzovali pozadovanim listku. Tentokrat jsme uspesne nastoupili a bez dalsich problemu dorazili do Cambridge.

Na mnoha kolejich a oborech se zanedlouho pisi 'Mock exam', zkouska z prvniho semestru. Neni tak dulezita jako zkouska na konci roku, ale i tak muze o leccems rozhodnout. Napriklad o pristim skoliteli. Uspesnejsi u zkousek maji lepsi skolitele. Takze ji lidi berou pomerne vazne, pripravovali se pres prazdniny a i ted v poslednich dnesch.
Matematikum na Trinity se jako jednem z mala tato zalezitost vyhne.

Zatim se toho tady moc nestalo. Je fajn byt zase na skole. Uz jsem stacil potkat vetsinu svych sousedu a dali jsme i chodbovy pokec. Veci, ktere jsem mel pres prazdniny ve skladu, jsem uz stacil vybalit. Taky jsem pomohl nosit krabice kamaradum.

Zanedlouho se chystam jit do kolejniho baru, ktery bude pravdepodobne nacpany studenty uzivajicich posledni chvile prazdnin.

(Fotky z cesty dodam.)

Zazemi a jidlo

Nase kolej ubytovava studenty az na vyjimky po jednom. Ve srovnani s jinymi kolejemi mame si zijeme pry velmi dobre. Ja mam krasny pokoj s vestavenym umyvadlem, spoustou ulozneho prostoru, tremi pracovnimi stoly a jednim konferencim. Zed si muzeme zkraslit plakaty a obrazky. Pristi semestr se na to vrhnu.
Jsem na velice dobrem miste v ramci koleje, mam to blizko do jidelny, kolejniho baru i k prednaskove mistnosti.

Jidelna je starobyla drevem oblozena mistnost se obrazy byvalych 'Reditelu' na stenach. Jsou tam ctyri dlouhe stoly a v predu vyvyseny stul pro ucitele a nad nim obraz Jindricha VIII., radost pohledet. Mel se u nas tocit Harry Potter, jenze kolej, ktera cti tradici nade vse odmitla sundat obrazy ze sten.
Jidlo je mirne odlisne od naseho. Ryba je obcas i vicekrat za tyden, taky hub je na jidelnicku mnohem vic. Rano je k dispozici vzdy totez, vajicka, klobasy, smazena slanina, houby a ovesna kase, ktera je fakt dobra se trtinovym cukrem. Krome toho jeste maslove loupacky, bulky z listoveho testa plnene cokoladou a rozmanite stridajici se dezerty, pecivo a salaty.
Na obed je na vyber ze tri jidel, z nichz jedno je vegetarianske. Opet salaty a dezerty. Polevka je vzdy jen jedna, na rozdil od nasich to byva homogenni rozemleta smes. Nekdy jsou kombinace vskutku absurdni, napriklad hruska se zazvorem. Ta byla prekvapive skvela.
Vecere je podobna, jen si vsichni nalozi vic, protoze vecere je v Anglii hlavnim jidlem dne.
Malokdy jsem jedl tak skvela jidla jako ve skolni jidelne.

Na tohle tema treba jeste nekdy vic.